اطلاعات فني

 

صرف کننده محترم، شرکت بهپرور ریزدانه صفاهان با تنظیم فرمولی متعادل، جهت جلوگیری از بروز خطر در تهیه دان، ضریب تبدیل بهتر، کاهش پرت دان، و بهره گیری از متخصصین مجرب در بخش خدمات پس از فروش محصولی تهیه نموده که تنها با افزودن غلات و کنجاله سویا، قادر خواهید بود جیره کامل را در کمترین زمان ممکن آماده و در اختیار گله قرار دهید.

جیره پیشنهادی