این بخش از سایت برای استفاده دامداران و مراکز دامپروری جهت دریافت جیره مناسب با ویژگی های دام و طیور راه اندازی شده و خدمتی رایگان برای شما دامدار، فعال دامپروری و بازدید کننده گرامی است.

لطفا در انتخاب گزینه ها دقت کامل را داشته باشید و هرگونه پیشنهاد یا پرسش خود را با ما درمیان بگذارید.

فرمول جیره رایگان