گروه بین المللی بهپرور ریزدانه صفاهان با توجه به اهداف خود اقدام به تاسیس و راه اندازی یک مزرعه پرورش مرغ گوشتی 80 هزار قطعه ای زیر مجموعه بخش بین الملل شرکت با عنوان BRS در کشور آمریکا نموده است که با نظارت دقیق در حال فعالیت می باشد.

This post is also available in: English